VAKAR SEMPOZYUM DUYURUSU: “Bulgaristan Vakıfları ve Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Sempozyumu” Bildiri Başvuruları Başladı

VAKAR SEMPOZYUM DUYURUSU:

"Bulgaristan Vakıfları ve Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Sempozyumu" Bildiri Başvuruları Başladı

  • Değerli Araştırmacılar, 
  • Vakıf Araştırmaları Merkezi’miz (VAKAR) Bilimsel Toplantıların tertip edilmesine doğrudan katkı vermeye devam ediyor.
  •   Vakıf konulu bilimsel bildirileri destekleme misyonumuz çerçevesinde VAKAR’ın düzenlediği veya işbirliği yaptığı Bilimsel toplantı, Kongre ve Sempozyumlarda sunulmak üzere dünden bugüne Osmanlı Vakıfları alanında hazırlanacak olan bilimsel bildiri ve sunum araştırmaları da Merkezimizce desteklenmektedir.
  • Bu dönemden itibaren VAKAR Bilim Kurulu Başkanımız Prof.Dr.Ahmet KALA koordinasyonunda düzenlemeyi planladığımız  Yurtdışındaki Osmanlıdan Bugüne Vakıflar  konulu sempozyumların ilki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç‘in koordinasyonunda 28 Eylül 2019 tarihinde Bulgaristan Köstendil’de tertip edilecek olan “Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Sempozyumu” ile birleştirilerek yapılacaktır. 
  • Sempozyum, her iki koordinatörün başkanlığında  “Bulgaristan Vakıfları ve Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi Sempozyumu” adı altında aynı tarih ve yerde yapılacaktır. 
  • Osmanlıdan bugüne Bulgaristan Vakıfları ana başlığı altında özellikle Bulgaristan’daki vakıf eserler, tekke, zaviye, medrese, cami, mescit, bedesten, çarşı-dükkanlar ile vakıf eserleri vakfeden, yöneten ve kullanan vâkıf, mütevelli, Müderris, Mutasavvıf, Tarikat Piri-Şeyhi, Esnaf Birlikleri, Esnaf usta ve pirleri, Ahi Ustalar ve Ahibabalar vb. alt konularında hazırlanacak bildiriler için 3 aylık destek verilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Bahsi geçen sempozyumun katkı veren bir paydaşı olarak Bulgaristan Vakıfları konulu bildiri tekliflerinizi aşağıda ayrıntıları verilen iletişim adresleri üzerinden bekliyoruz.
Ayrıntılar

VAKAR seypozyum kurulu tarafından kabul edilen konusu Bulgaristan Vakıfları olan bildiriler Vakıf Araştırmaları Merkezi tarafından Temmuz-Ağustos-Eylül ayları için toplam 3 ay olmak kaydıyla desteklenecektir.

Destek miktarı bildirilerin kabul edilmesi sonrasında araştırmacılara iletişim bilgileri üzerinden bildirilecektir.

Araştırmacıların aynı zamanda ihtiyaç duymaları halinde Merkezimizin fiziksel ekipman, kütüphane, çalışma ortamı vb. hizmetlerinden yararlanması da mümkündür.

Sitemizden edinebileceğiniz başvuru linki üzerinden sempozyum bildiri başvurunuzu yapabilir, her türlü soru ve önerileriniz için e-posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sempozyum İçin Gerekli Bilgiler:

Sempozyum Web Sitesi: mlbcongress.org

Katılım Koşulları:

  1. Osmanlı Bulgaristan Vakıfları Konulu Bildiri Çalışması olmalıdır.
  2. Diğer İlgili koşullar ve başvuru formu için lütfen http://mlbcongress.org/index.php/katilim-kosullari/  sayfasını ziyaret ediniz.
İletişim Bilgileri: