Vakıf Araştırma Masaları

Vakıf Araştırma Masaları

İslam toplumlarında hayır faaliyetlerinin ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinin en etkin ve yaygın şekli olan “Vakıf Kurumu” politik, ekonomik, sosyal ve kültürel tarih araştırmalarının daima önemli bir konusunu oluşturmuştur. Gerçekten de vakıflarla ilgili veriler, vakıf kurumunun kendisi üzerinde yapılacak çalışmalar için olduğu kadar, içinde bulunduğu toplumun ve kültürün anlaşılmasında da zengin araştırmalara kaynaklık edebilecek niteliktedir. Bu zengin kaynağın daha iyi anlaşılabilmesi ve sosyo-ekonomik açıdan yaşadığımız dönüşümde yol gösterici olarak değerlendirilebilmesi için, bu alana yönelik araştırma ve çalışmaların vakıf kurumunu tüm yönleriyle ve derinlikli olarak ele alması ve analiz etmesi gerekmektedir. Bu gerekliğinin bilincinde olarak Merkezimiz vakıflar ve benzeri kurumlara yönelik çalışmaların aşağıdaki sınıflandırma kapsamında yapılması halinde, konunun tüm boyutlarıyla ele alınabileceği düşüncesindedir. 

 1. Selçuklu ve Osmanlı Vakıfları

  • Sultan-Padişah-Vezir Vakıfları
  • Hanım Sultan Vakıfları
  • Nebi Vakıfları
  • Âlim-Evliya-Eren-Şeyh Vakıflar
 2. Klâsik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Para Vakıfları
  • Şifahaneler(Darüşşifa), Tımarhane ve Tabhaneler
  • Emlak Vakıfları
  • İcareteyn(Vakıf Kiralama) Uygulamaları
  • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 3. Erken Modern Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Para Vakıfları
  • Emlak Vakıfları
  • İcareteyn(kiralama) Uygulamaları
  • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 4. Tanzimat Sonrası Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • Tanzimat Sonrası Vakıf İdarelerindeki Değişimler
  • Para Vakıfları
  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Evkaf Nezareti
  • Hukuk Tarihi Açısından Vakıfların Gelişimi
 5. Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi Çalışmaları

  • Vakıflar ve diğer kurumlar(iktisadi ve sosyal kurumlar) açısından değerlendirilebilecek olan çalışmalar.