Vakıf Araştırma Konuları

Vakıf Araştırma Konuları

 1. Vakfın Yönetimi
 2. Vakfın Denetimi
 3. Vakıf Görevliler
 4. Vakıf Gelirleri
 5. Vakıf Giderleri
 6. Vakıf Altyapı Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Su Yolları (Ana su isale hatları) Yatırımları ve işletilmesi
  • Şehir Su Şebekeleri Yatırımları ve işletilmesi
  • Bent-Baraj yatımları ve işletilmesi
  • Köprü-Yol-Kaldım-Çeşme(Sebil) yatırımları ve işletilmesi
 7. Vakıf Ticari-İktisadi Yatırımları ve İşletilmesi:
  • AVM-Çarşılar
  • Hanlar, Dükkanlar
  • Sanayi Siteleri
  • Kervansaraylar
 8. Vakıf Tarım Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Çiftlikler
  • Bağlar, Bahçeler ve Bostanlar
  • Zeytinlikler
  • Hayvancılık
 9. Vakıf Mahalle Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Ev ve Konut: (Kiraya verilerek kullandırılır).
  • Cami, Mescit:(Alim-şeyh-evliya adına kurulur, müntesipleri görev alır)
  • Mektep, Medrese
  • Çeşme
 10. Vakıf Şehir Merkezi-Külliye Yatırımları ve İşletilmesi
  • Vakıf kompleksler
 11. Vakıf Eğitim Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Mektepler, Medreseler
 12. Vakıf Sağlık Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Darüşşifa, Bimarhane, Eczane
 13. Vakıf Konaklama Tesisleri ve İşletilmesi:
  • Misafirhaneler, Kervansaraylar
 14. Vakıf Sosyal Yardım Yatırımları ve İşletilmesi:
  • Yolculara(Ebna-i Sebil) Konaklama Yardımı
  • Halk için Aşhane
  • Fakir, dul ve yetimlere Yardım
  • Acizler, Yaşlılar, Yatalaklar ve Akıl Hastalarına Yardım:Darülaceze
  • Öğrencilere Yurt-Burs
 15. Vakıf Hayratları
 16. Vakıf Kurumlar
  • Evkaf Nezareti
  • Evkaf Mahkemesi-Müfettişliği
  • Haremeyn Vakıfları