Kütüphane

Vakıf Araştırmaları Merkezi (VAKAR), İslam toplumlarında Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan hayır amaçlı faaliyetlerin ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinin en etkin ve yaygın şekli olan “Vakıf Kurumu”nu sosyal, dinî, iktisadî, idarî, kültürel ve medeniyet tarihi araştırmalarının daima önemli bir konusu olarak görmektedir. Bu doğrultuda kütüphanemizde dijital halde arşivlere dayalı vakıf belgeler ve yayınlanmış temel vakıf eserlerden oluşan temel kaynaklar bulunmaktadır. Kütüphanemizde bulunan kaynaklar bursiyer olan araştırmacılarımızın ayrıntılı araştırmaları için yol gösterici mahiyette ve genel bilgilere erişebilmeleri noktasında işlev görmektedir.

Bu bağlamda, araştırma merkezimizin kuruluş aşamasında yol gösterici kaynaklardan oluşan bir dijital kütüphane oluşturulmaya başlanmıştır. Kütüphanemiz bünyesinde orta vadede özellikle vakıfla ilgili dergilerin ve makalelerin koleksiyonu ve dijital yayınların edinilmesi anlamında çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışmalar sonrasında kütüphanemiz yeni bir yapıya kavuşmuş olacaktır.

Kayıtlarının tamamını “pdf” şeklinde merkezimizdeki bilgisayarlardan indirebilirsiniz. Bursiyerlerimize açık olan kütüphanemizdeki bazı kaynakların bilgilerine internet üzerinden sorgulama yapmak suretiyle de erişebilirsiniz.

Vakıfla ilgili belgelere ulaşmak için internet üzerinden Prof. Dr. Ahmet KALA’nın editörlüğünde hazırlanan arşiv ve yazma kütüphanelere dayalı belgesel çeviri arşivi otürkdijital.com veri tabanına ulaşabilirsiniz.

Kütüphaneler

Dijital Kütüphane: otürkdijital.com (İslam Selçuklu Osmanlı ve Türk Dünyası Belgesel Çeviri Arşivi) 


İslam Araştırmaları Merkezi


Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütüphaneleri


İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi


Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi


İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ


BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİV KATALOĞU


SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ


THE UNIVERSITY OF CHICAGO Ottoman and Turkish Studies