Türbeler.org

HEDEFİMİZ

Türk ve İslam dünyasının sosyal, dinî ve ekonomik gelişiminde tarihte önemli sorumluluklar üstlenmiş vakıf vb. kurumlarla ilgili araştırmalar yapılması ve vakıf medeniyetleri ile ilgili araştırma yapacak uzmanlar yetiştirecek bir ortamın sağlanması.

VİZYONUMUZ

Tarihten bugüne İslam Dünyası, Selçuklu, Osmanlı ile Türkiye’deki vakıflarla ilgili araştırmaları desteklemek ve yapılan araştırma sonuçlarını yayınlamak, vakıf araştırmaları ile ilgili bilimsel toplantılar düzenleyerek bir tartışma ortamının oluşmasını sağlamak.