Kudüs Halilurrahman Vakfındaki Aksaklık ve Bozulmalar Üzerine Bir Değerlendirme (16. ve 17. Yüzyıllar)

Kitap Bölümü

Yazar: Dr. Hasan Hüseyin Güneş

Kudüs Halilurrahman Vakfındaki Aksaklık ve Bozulmalar Üzerine Bir Değerlendirme (16. ve 17. Yüzyıllar) Giriş Kısmı

Giriş
17. yüzyılda karış karış gezdiği yerleri satır satır yazmayı vazife edinen Seyyah Evliya Çelebi, o zamanlar bir kazadan ibaret olan Halilü’r-rahman’da öne çıkardığı yapı İbrahim Halilullah Camii olmuştur. Caminin altındaki mağaralardan, bu mağaralarda defnedilmiş birçok peygamberden, bir de mağara türbedarının bulunduğundan söz etmeyi unutmamıştır. Evliya, gittiği yerlerde alışkanlık olduğu üzere bu şehrin yerel lezzetlerinden tatmayı da ihmal etmemiştir.
Mesela Halil vakfında dağıtılan buğday çorbasından içmiş ve vezir sofralarında bile bu tadda bir çorba içemediğini ballandırarak anlatmıştır. Yemek yerken dağıtılan tabak tabak yemeği saymış gibi bize
bu vakıfta günde yedi bin sahan yemek dağıtıldığını içtiği güzel çorbanın verdiği keyifle anlatmaktadır.
Bir başka seyyah Mücireddin’in verdiği bilgilere göre 15. yüzyılda Halil’de Halilurrahman vakfına ait bir imaret bulunmaktaydı.