18. Yüzyıl Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan 246 No’lu Muhasebe Defteri ve Analizi – BAHA MÜCAHİD ŞAHİN

Araştırma Konusu: 18. Yüzyıl Şer’iyye Sicillerinde Yer Alan 246 No’lu Muhasebe Defteri ve Analizi

Araştırmacı: BAHA MÜCAHİD ŞAHİN

246 No’lu vakıf muhasebe defterindeki vakıf künyelerinin transkripsiyonu