Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin işleyişleri bakımından mukayesesi: 1450-1600 – Murat ÇELİK

Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin işleyişleri bakımından mukayesesi: 1450-1600

Yazar: MURAT ÇELİK

Danışman: PROF. DR. MEFAİL HIZLI

Yayınlanma Tarihi: 2015

Tez No: 427367

Özet

Tez çalışması, Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumlarından biri olan medreseler ve Avrupa üniversiteleri ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin özellikle siyasî ve askerî tarihi hakkında meydana gelmiş yoğun ilginin bir benzeri Osmanlı Devleti’nin eğitim tarihi için henüz oluşmamıştır. Belki de en çok ilginin bu alan üzerinde yoğunlaşmasını beklemek doğru olacaktır. Zira Osmanlı Devleti’nin insan yetiştirmedeki beceri ve deneyimlerini irdelemeyi, bu hususları o devrin gerçekleri ve gelişmeleri içinde anlayıp sonraki kuşaklara aktarabilmeyi bilim dünyasının önceliklerinden görmek gerekir. Tezin cevap bulmayı hedeflediği temel soru, Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin nasıl gelişim gösterdiği ve çevresel gelişmelere nasıl tepki gösterdiğidir. Söz konusu soruların cevapları kurumsallaşmaya başlayan medrese ve üniversitelerin hangi amiller ve etkiler karşısında şekillendiği ve bunun nasıl oluştuğu, dolayısıyla medreselerin nasıl kurulduğu ve işlediği, şekillendiği, çağdaşı olan Avrupa üniversiteleri ile kıyaslanarak cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Eğitim Tarihi Klasik Dönem Medrese Üniversite Osmanlı Avrupa Rönesans Reform