VAKAR DERGİ

VAKIF ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN2587-229X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Vakar Vakfı

Amaç ve Kapsam

Vakar Dergisi; ekonomi ve finans, beşeri ve sosyal bilimler, işletme ve yönetim, İslam iktisadı ve hukuku ile kamu yönetimi gibi başlıkların oluşturduğu geniş bir alanda bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve yayımlamayı amaçlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında, araştırmacılar ve akademisyenler için global ölçekte kabul edilebilir bir bilgi üretimi ve paylaşımı ortamının sağlanması, toplumun bilimsel ve entelektüel birikimine ulusal ve uluslararası düzeyde müspet katkı sağlanması hedeflenmektedir. Dergi, özgün makalelerin yanı sıra, editöre mektuplar, toplantı ve konferans raporları, kitap kritiği ve yayın kurulunun kararıyla özel sayılarının da yayınlandığı uluslararası bir iktisat, işletme, finans, İslam iktisadı ve finansı ile kamu yönetimi dergisi olma özelliği taşımaktadır. Tüm makalelerin Türkçe ya da İngilizce yayımlanabildiği dergi, yayın etiğinin en yüksek standartlarını benimsemeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir etik dışı tutuma karşı olası tüm önlemleri almaktadır.

Vakar Dergisi, yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Aralık sayısı için makale son gönderim tarihi, 30 Eylül; Temmuz sayısı için son gönderim tarihi 31 Mayıs’tır. Her hakkı saklıdır. Yayınlar için ücret talep edilmez. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz.

İçerik

 1. Selçuklu ve Osmanlı Vakıfları

  • Sultan-Padişah-Vezir Vakıfları
  • Hanım Sultan Vakıfları
  • Nebi Vakıfları
  • Âlim-Evliya-Eren-Şeyh Vakıflar
 2. Klâsik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Para Vakıfları
  • Şifahaneler(Darüşşifa), Tımarhane ve Tabhaneler
  • Emlak Vakıfları
  • İcareteyn(Vakıf Kiralama) Uygulamaları
  • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 3. Erken Modern Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Para Vakıfları
  • Emlak Vakıfları
  • İcareteyn(kiralama) Uygulamaları
  • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 4. Tanzimat Sonrası Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar

  • Tanzimat Sonrası Vakıf İdarelerindeki Değişimler
  • Para Vakıfları
  • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
  • Evkaf Nezareti
  • Hukuk Tarihi Açısından Vakıfların Gelişimi
 5. Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi Çalışmaları

  • Vakıflar ve diğer kurumlar(iktisadi ve sosyal kurumlar) açısından değerlendirilebilecek olan çalışmalar.