XVI. Yüzyılın Sonlarında Rum Sancağı Vakıfları – VEDAT TURGUT

Araştırma Konusu: XVI. Yüzyılın Sonlarında Rum Sancağı Vakıfları

Araştırmacı: VEDAT TURGUT

552 Numaralı Defterin Amid, Mardin, Ruha ve Rakka ve Hasankeyf nahiyelerini kapsayan bölümleri Şubat ayı içerisinde bitirilmiştir.