VAKIF ARAŞTIRMALARI DESTEKLERİ 2019 II. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

VAKIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ​

Değerli Araştırmacılar,

Vakıf Araştırmaları Merkezi’miz (VAKAR) vakıf konulu makale, tez, kitap vb. araştırmaları desteklemektedir.

Bu dönem Sempozyum Bildiri Destekleri için de destek verilecektir. Bu dönemden itibaren VAKAR Bilim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ahmet KALA koordinasyonunda sempozyum kurulu olarak düzenlemeyi planladığımız Yurtdışındaki Osmanlıdan Bugüne Vakıflar konulu sempozyumların düzenlenmesine VAKAR olarak doğrudan katkı sağlayacağız.

Bu bağlamda ilki Eylül 2019‘da Bulgaristan-Köstendil’de ve yıl sonuna doğru da Kıbrıs’ta olmak üzere iki sempozyum tertip edilecektir.

Bahsi geçen bu sempozyumlarda Osmanlı Balkan Vakıfları bağlamında sunulacak tebliğ teklifleri merkezimizce değerlendirilecektir. Ayrıca desteklenen Araştırma Konu Başlıkları da genişletilmiştir.

Özel Çağrı: Osmanlı Balkan Vakıfları ve Tasavvuf Geleneği Konularında Bildiri Desteği

Bu kapsamdaki destek talebi daha önceden VAKAR desteği almış veya almamış tüm araştırmacılar tarafından yapılabilecektir.

Teklif edilen bildiri-tebliğ çalışması çalışmaları 3’er aylık olmak kaydıyla desteklenecektir. Tebliğ araştırma desteği yanında, başvuran araştırmacıların ‘Sempozyum Konaklama ve Yol Masrafları’ da karşılanacaktır.

Bu kapsamdaki destek talebi 2019 yılı Temmuz – Aralık dönemi için kabul edilecek ve her araştırmacı bu dönem içinde en fazla 3 aylık destek alabilecektir.

Genel Çağrı: Tüm Araştırmacılar İçin

Desteklenmesi düşünülen temel çalışma konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Teklif edilen konu ile ilgili belge dökümü ile çevirisi yapılacak belgeler teklif ekine eklenecektir. Bu kapsamda destek talebi 2019 yılı Temmuz – Aralık dönemi için 5 aylık olarak yapılacaktır. Teklif takip eden dönem için en fazla 6 ay şeklinde yenilenebilecektir.

Başvurular

1 Temmuz 2019 tarihine kadar yeni dönem başvuruları alınacaktır. Temmuz ayı içerisinde yapılacak ön değerlendirme sonrası, desteklenmesi uygun görülen araştırmacılarla görüşülecek ve çalışmalar başlatılacaktır.

Araştırmacıların aynı zamanda ihtiyaç duymaları halinde Merkezimizin fiziksel ekipman, kütüphane, çalışma ortamı vb. hizmetlerinden yararlanması da mümkündür.

Sitemizden edinebileceğiniz başvuru formu ve çalışma planını mail, elden ya da posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

VAKAR BİLİM KURULU

Not:
Araştırma desteği başvurusu için doldurulması gereken başvuru formu ve çalışma planı için bkz.

Çalışma İlerleme FormuAraştırma Bursu Başvuru Formu

Vakar – Vakıf Araştırmaları Başvuru Konu Başlıkları

VAKAR – Vakıf Araştırmaları Desteklenen Konu Başlıkları

Alt Başlıklar

 1. Selçuklu ve Osmanlı Vakıfları
 • Sultan-Padişah-Vezir Vakıfları
 • Hanım Sultan Vakıfları
 • Nebi Vakıfları
 • Âlim-Evliya-Eren-Şeyh Vakıfları
 1. Klâsik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Para Vakıfları
 • Şifahaneler(Darüşşifa), Tımarhane ve Tabhaneler
 • Emlak Vakıfları
 • İcareteyn(Vakıf Kiralama) Uygulamaları
 • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 1. Erken Modern Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Para Vakıfları
 • Emlak Vakıfları
 • İcareteyn(kiralama) Uygulamaları
 • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • Tanzimat Sonrası Vakıf İdarelerindeki Değişimler
 • Para Vakıfları
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Evkaf Nezareti
 • Hukuk Tarihi Açısından Vakıfların Gelişimi
 1. Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi Çalışmaları
 • Vakıflar ve diğer kurumlar(iktisadi ve sosyal kurumlar) açısından değerlendirilebilecek olan çalışmalar.

İletişim Bilgileri: Adres: Lokmacıdede Sokak 2-18, Balat Mahallesi, 34087, Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 531 76 89

E-posta: bilgi@vakar.org

www.vakar.org