Osmanlı Hukukunda Vakıf Malın Tamiri – OSMAN SAFA BURSALI

Araştırma Konusu: Osmanlı Hukukunda Vakıf Malın Tamiri

Araştırmacı: OSMAN SAFA BURSALI

Çalışmanın amacı ve temel sorusu, çalışmanın kapsamı, literatür değerlendirmesi ve kaynakça bildirimi