Osmanlı Devleti’nde Vakıf Görev Tevcihleri – MUSTAFA ÇAKICI

Araştırma Konusu: Osmanlı Devleti’nde Vakıf Görev Tevcihleri

Araştırmacı: MUSTAFA ÇAKICI

Osmanlı Devleti’nde bulunan vakıfların görev tevcihleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan A.RSK.d, 1608 ve EV.HMH.d, 5413 numaralı iki defterin transkripsiyonu yapılarak her hükmün başına özet ve konu başlığının yazılması ve her iki defterdeki verilerin sayısal veri haline dönüştürülerek tablo ve grafiklerle defterlerle ilgili geniş bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Bu verilerden hareketle 1764-1765 yıllarında Osmanlı’da bulunan vakıfların büyük bir kısmının isimlerine, vakıflardaki görev çeşitlerine, görevlerin el değiştirme şekline, görevlilerin aldıkları ücretlere ulaşmak da mümkün olacaktır. Ayrıca vakıflarla ilgili genel bir tarihçe ile kısaca ruus defterlerinin tanıtımı ile ilgili bir bölüm de bulunacaktır.