Mihrişah Valide Sultan Vakfı ve Etkinlik Ölçümü – TANSU HİLMİ HANÇER

Araştırma Konusu: Mihrişah Valide Sultan Vakfı ve Etkinlik Ölçümü

Araştırmacı: TANSU HİLMİ HANÇER

19. yüzyılda Osmanlı devleti siyasi ve askeri başarısızlıklar sebebiyle ülkenin bütün alanlarında yenileşme ve değişim ihtiyacı duymuştur. Bu alanlardan birisi de eğitimdir. Bu döneme kadar İslami medrese usulüne göre yapılan eğitim sisteminde de değişim yaşanmıştır. Bu konuyla ilgili araştırma yapılarak vakıf kurumlarında veya vakıfların desteklediği eğitim kurumlarında bir değişimin olup olmadığı araştırılacaktır.