İstanbul Kadı Sicilleri Işığında Bey’ Bi’l- İstiğlâl Akitleri Işığında Vakıf Gelirleri – ÇAĞLAR MESCİ

Araştırma Konusu: 
İstanbul Kadı Sicilleri Işığında Bey’ Bi’l- İstiğlâl Akitleri Işığında Vakıf Gelirleri

Araştırmacı: ÇAĞLAR MESCİ

Tezin kaynakları zenginleştirilmesi için gerekli kaynak taraması yapıldı ve makalenin çerçevesi belirlendi.