Anadolu Mahsulat Şirketi ve Vakıf İşletme Özellikleri – Ü. SERDAR SERDAROĞLU

Araştırma Konusu: Anadolu Mahsulat Şirketi ve Vakıf İşletme Özellikleri

Araştırmacı: Ü. SERDAR SERDAROĞLU

Araştırmacı bahsi geçen Şirket hakkındaki belgelerin temini ve bu belgelerin tasnifini içeren bir rapor göndermiştir. Ayrıca belgelerin dijital hallerini de raporunun ekinde sunmuştur.