VAKIF ARAŞTIRMALARI DESTEKLERİ 2018 II. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI

VAKIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Değerli Araştırmacılar,

Vakıf Araştırmaları Merkezi’miz (VAKAR) vakıf konulu makale, tez, kitap vb. araştırmaları desteklemektedir.

Bu dönem, daha önce VAKAR araştırma bursu ile desteklenen araştırmacıların da Araştırma teklifleri değerlendirilecektir. Ayrıca desteklenen Araştırma Konu Başlıkları da genişletilmiştir.

Özel Çağrı: Daha Önce Vakar Araştırma Desteği Alanlar İçin

Bu kapsamdaki destek talebi sadece VAKAR desteği almış araştırmacılar tarafından yapılabilecektir. Teklif edilen makale, tez veya kitap çalışması Bu kapsamda destek talebi 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemi için 6 aylık olarakyapılacaktır. Teklif her 6 ay için yenilenebilecektir.

Genel Çağrı: Tüm Araştırmacılar İçin

Desteklenmesi düşünülen temel çalışma konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Teklif edilen konu ile ilgili belge dökümü ile çevirisi yapılacak belgeler teklif ekine eklenecektir. Bu kapsamda destek talebi 2018 yılı Temmuz – Aralık dönemi için 6 aylık olarak yapılacaktır. Teklif her 6 ay için yenilenebilecektir.

Başvurular

28 Haziran 2018 tarihine kadar yeni dönem başvuruları alınacaktır.
Temmuz ayı başında yapılacak ön değerlendirme sonrası, desteklenmesi uygun görülen araştırmacılarla görüşülecek ve 2018 Temmuz ayı ortasından itibaren çalışmalar başlatılacaktır.

Araştırmacıların aynı zamanda ihtiyaç duymaları halinde Merkezimizin fiziksel ekipman, kütüphane, çalışma ortamı vb. hizmetlerinden yararlanması da mümkündür.
Sitemizden edinebileceğiniz başvuru formu ve çalışma planını mail, elden ya da posta yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz.

Saygılarımızla,

VAKIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Not:

Araştırma desteği başvurusu için doldurulması gereken başvuru formu ve çalışma planı için bkz.

Çalışma İlerleme FormuAraştırma Bursu Başvuru Formu

Vakar – Vakıf Araştırmaları Başvuru Konu Başlıkları

VAKAR – Vakıf Araştırmaları Desteklenen Konu Başlıkları

Alt Başlıklar

 1. Selçuklu ve Osmanlı Vakıfları
 • Sultan-Padişah-Vezir Vakıfları
 • Hanım Sultan Vakıfları
 • Nebi Vakıfları
 • Âlim-Evliya-Eren-Şeyh Vakıfları
 1. Klâsik Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Para Vakıfları
 • Şifahaneler(Darüşşifa), Tımarhane ve Tabhaneler
 • Emlak Vakıfları
 • İcareteyn(Vakıf Kiralama) Uygulamaları
 • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 1. Erken Modern Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Para Vakıfları
 • Emlak Vakıfları
 • İcareteyn(kiralama) Uygulamaları
 • Vakıf Hukuku, İdaresi ve Denetimi
 1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Sosyal-İktisadî Sistemi ve Vakıflar
 • Tanzimat Sonrası Vakıf İdarelerindeki Değişimler
 • Para Vakıfları
 • İktisadi ve Mali Yönleriyle Vakıflar
 • Evkaf Nezareti
 • Hukuk Tarihi Açısından Vakıfların Gelişimi
 1. Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihi Çalışmaları
 • Vakıflar ve diğer kurumlar(iktisadi ve sosyal kurumlar) açısından değerlendirilebilecek olan çalışmalar.

Başvuru Takvimi

VAKAR – Vakıf Araştırmaları Destekleri Başvuru Süreci

Tarih

Araştırma Desteği Başvurusu – Başlangıç Tarihi 13.06.2018
Başvuru Teklifi Teslimi – Son Başvuru Tarihi 28.06.2018
Mülakat Tarihi 02.07.2018
Kabul Edilen Araştırma Tekliflerinin Açıklanması: 03.07.2018

İletişim Bilgileri: Adres: Lokmacıdede Sokak 2-18, Balat Mahallesi, 34087, Fatih/İstanbul

Telefon: 0212 531 76 89

E-posta: bilgi@vakar.org

www.vakar.org