Duyuru: Türkiye’de Vakıflar Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Vakıflar Dergisi’nin 49. sayısında Muhammed Emin Durmuş ve  Süleyman Kaya’nın
“Türkiye’de Vakıflar Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1984-2016)”    makalesi yayınlanmıştır.

Özet:
Türk ve İslam kültürünün ayrılmaz parçalarından biri olan vakıflar üzerine Türkiye’de pek çok akademik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların başında da lisansüstü tezler gelmektedir. Özellikle de doktora tezleri, alana katkı yapması bakımından önem arz etmektedirler. Buradan hareketle çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezinin sağlamış olduğu veri tabanında yer alan ve yazarlar tarafından 1984-2016 tarihleri arasında vakıfların sosyo-ekonomik ve hukuki boyutuyla ilgili yapıldığı tespit edilen 197’si yüksek lisans 64’ü doktora olmak üzere toplam 261 lisansüstü tez, nicel analiz yöntemlerinden biri olan bibliyometrik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada, vakıflar hakkında tez konusu belirleyecek öğrencilerin veya danışmanı olan akademisyenlerin literatürde hangi konularda yoğunlaşma olduğunu ve hangi konularda boşlukların olduğunu görmelerini sağlaması ve ona göre konu seçmelerini kolaylaştırması amaçlanmaktadır. Çalışmada vakıflarla ilgili yapılan tezlerin daha çok Osmanlı dönemi vakıflarıyla ve vakıfların sosyal boyutlarıyla ilgili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların vakıflar konusunda tez yazacak öğrenciler için bir yol haritası çizmesi beklenmektedir.