Vakıf Medeniyet

Toplumların geleceği ancak güçlü bir tarihî geçmişe dayandırılarak daha sağlam bir şekilde kurulabilir. Bu gerçekten hareketle, tarihimizi sadece hayırla yâd etmekle kalmayıp, Türkiye’nin bugünü ve geleceği yeniden yapılandırılırken geçmişten önemli dersler ve örnekler çıkarılabileceği kanaatindeyiz. Özellikle Osmanlı’nın klasik çağ olarak nitelendirilen dönemlerinde olduğu gibi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve halkın geneli arasında birbirini destekleyen bir yapının kurulması gerekliliği açıktır.

Bu yolda, Araştırma Merkezi’miz olarak biz de, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulup faaliyet gösteren çeşitli vakıf örneklerinin amaçları, faaliyetleri ve başarılarıyla tekrar gün yüzüne çıkarılmasını hedef edinmiş bulunmaktayız. Merkezimiz, bu amacına yönelik olarak bağımsız araştırmacıların çalışmalarını maddî ve manevî olarak desteklemek ile beraber vakıf araştırmaları hakkında her ay vakıf söyleşileri düzenlemekteyiz. Bu doğrultuda ilk seminerimizi 28 Kasım 2012 tarihinde VAKAR Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kala’nın sunumuyla gerçekleştirdik.

Vakıf Medeniyetinin anlamı ve hangi fonksiyonları içerdiğini dinleyicilerle paylaşan Kala; vakıf araştırmalarının desteklenmesi hususunun önemine de değinmiştir. Bu doğrultuda VAKAR’ın icra ettiği rolün çok önemli bir alana dair çalışmalar yapılmasına vesile olacağını söyleyen Prof. Ahmet Kala, sunumunu bu çalışmaların boyutlarının neler olabileceği üzerinde durarak noktalamıştır.

Söyleşi dinleyicilerin soruları ile nihayete ermiştir.