Osmanlı’da para vakıflarının işleyişi ve muhasebe uygulamaları: Davudpaşa Mahkemesi Para Vakıflar – ÇİĞDEM GÜRSOY

Osmanlı'da para vakıflarının işleyişi ve muhasebe uygulamaları: Davudpaşa Mahkemesi Para Vakıfları

Yazar: ÇİĞDEM GÜRSOY

Danışman: PROF. DR. AHMET KALA

Yayınlanma Tarihi: 2015

Tez No: 391464

Özet

Çalışmada para vakıfları işletme usullerinin hem vakıf müessesesinde hem de diğer kullanım alanlarındaki yeri araştırılmıştır. Bu çerçevede vakıf müessesesi içinde para vakfı türlerinin de ayrıca incelenmesi konu bütünlüğü açısından gerekli görülmüştür. Vakfiyelerin yanı sıra muhasebe örnekleriyle de vakıfların uygulamada gelir-gider dengelerini nasıl korudukları ve sürdürülebilir kıldıkları incelenmiştir. Ayrıca aynı bölgeye ait vakfiyelerin değerlendirilmesiyle para vakıflarının hayır müesseselerinin sürdürülebilirliğine olan katkıları da araştırılmıştır. Bu müesseselere kurucu vakıfları dışında diğer vakıflar tarafından yapılan katkıların zaman içindeki seyri takip edilmiştir. Vakfiyelerde yer alan ayrıntılar sayesinde mahallelerin ortak kullanım alanlarının işlevleri, geçirdikleri ihyalar, tamirler ve görevlileri hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir.