İstanbul Tekke ve Zaviyeler Çalışma Grubu Toplantısı VAKAR’ da Yapıldı

VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof.Dr.Ahmet KALA yönetiminde İstanbul Tekke ve Zaviyeler Çalışma Grubu oluşturularak ilk toplantı VAKAR’da yapıldı. Grupta şimdilik Başkan ve beş VAKAR araştırmacısı var; Kübra DİNÇER, Betül BAHŞİ, Baha Mücahit ŞAHİN, Gülhan ÇALIŞ ve Bekir Emre AŞKIN.

Bu kapsamda iki önemli çalışma başlatıldı.

1.İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi‘nden alınan Tekke ve Zaviye Defterleri’nin öncelikle indekslenmesi akabinde transkripsiyonu çalışmaları başlatıldı.

2.İstanbul Tekkeleri’nin arşiv belgeleri ve ana kaynaklara dayalı yazımı başlatıldı. Öncelikle İstanbul’daki Halveti Şabani Tekkeleri‘nin künyeleri yazılacak.

3.Biten maddeler  editörlüğünü Prof.Dr.Ahmet KALA’nın ve yardımcı editörlüğü Serdar SERDAROĞLU’nun yaptığı VAKAR Dergisi’nde ve dijital ortamda İslam Medeniyeti Ansiklopedi‘sinde (islampedi.com) yayınlanacak.